E-mail: info@homeselection.bg | Телефони: 0879 899 226 / 0876 377 227

 

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

 

1. Разходите по доставката са за сметка на Потребителя.

2. Когато заявената стока е налична на склад, същата се доставя на посочения от Потребителя адрес в срок до 3 работни дни. В случай, че стоката не е налична, срокът за доставка е този срок, който е посочен в описанието на продукта.

3. Срокът по горната точка започва да тече, в зависимост от Начина на плащане, както следва:

  •  – при Наложен платеж – от момента на получаване на потвърждение за направената поръчка
  •  – при всички останали случаи – след извършване на плащането.

 

4. Доставката се извършва чрез подизпълнител – фирма Еконт, като https://homeselection.bg/ си запазва правото да променя подизпълнителя, който извършва доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, при условия, че това не се отразява на начина, срока и цената на доставката.

5. Дейностите по товарене и разтоварване и разходите за това при доставка не са отговорност или задължение на https://homeselection.bg/ /или на куриера/, а на Потребителя на стоката.

6. Задължението на търговеца за доставка и предаване на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката или до входната врата на двора.

7. Търговецът е длъжен да достави стоката в подходяща опаковка според вида й и транспорта, с който се доставя.

8. Ако адресът за доставка е непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за https://homeselection.bg/ не възниква задължение за нейното изпълнение, а договорът се счита за развален.

9. В случай, че Потребителят посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка и не направи такова плащане в 3-дневен срок, то https://homeselection.bg/ може да не потвърди доставката на заявената стока и съответно договорът се счита за несключен.

 

Повече информация можете да намерите на страница Начини на плащане.